1. پراکنده خوانی
  2. یادگیری ضعیف
  3. خواندن مطالب به صورت سطحی
  4. استرس و اضطراب
  5. تداخل مطالعاتمون
  6. مکان نادرست مطالعه
  7. تغییر محیط مطالعه

مرور به انواع مختلفی داره و از اونجا که شما دوستای خوب من همه دارای ویژگی یکسان نیستید نوع مرورتون رو طی مشاوره هایی که با هم داریم براتون مشخص میشه. به طور کلی مرور می تونه از روی کتاب درسیتون ، قسمتهایی از فیلم های آموزشی ، حاشیه نویسیهای کتابتون ، تکمیل نویسیهاتون ، یا از طریق فیلم های آموزشی جمع بندیتون باشه.

در آخر اینکه مرور احتیاج به تمرکز بالایی داره )رجوع کنید به بخش تمرکز( و در مرور حتماً به حرف مشاورتون گوش بدین چون مثل مصرف آنتی بیوتیکه. وقتی سرما می خورین و میرین دکتر اگه رأس ساعت نخوری اثر بخشی نداره. ازاوقات مرده خودتون)مثل بین راه مدرسه یا موقع زنگ تفریح( می تونین برای مرور به قسمت کوتاه استفاده کنین و هر چه تو مرورتون نظم بیشتری باشه تثبیت و تسلط مطالبتون هم بالاتر می ره. حتما حرف گوش بدین تا بعد از کنکورتون ایکاش و اما و اگری در کار نباشه.

گروه آموزشی دانو – دنیای آموزش نوین