دانو - دنیای آموزش نوین - برنامه‌ریزی هوشمند

مرور

تا حالا توجه کردین بعضی از مطالب یا داستانها هستن که شاید سالها پیش شنیده باشیم یا به فیلمی دیده باشیم هنوز توی ذهنمون هست ولی به مطلبی رو شاید به هفته پیش شنیدیم هر چی به ذهنمون فشار میاریم یادمون نمی یاد، چه دلیلی داره؟

ادامه مطب