یک مشاور خوب باید دارای ویژگی های زیر باشد:


یک مشاور خوب، به دنبال فرصت های آموزشی پی در پی است و به طور مداوم به بررسی تحقیقات جدید و تحولات در دنیای روانشناسی می پردازد.
-مهارتهای ارتباطی:
یک مشاور خوب دارای مهارتهای ارتباطی و گفتاری عالی است و می تواند به طور موثر با گروه های مختلف مردم ارتباط برقرار کند.
-همدردی :
یک مشاور خوب، به شکل خوبی با درد و رنج سایر مشکلات مراجع همدردی می کند. آنها مراجعان را در شرایطی قرار می دهند که کاملا احساس راحتی داشته باشند.

-ثبات هیجان :
یک مشاور خوب ثبات هیجانی خوبی دارد و می تواند با فشارهای ناشی از آشفتگی های عاطفی روبه رو شود که ممکن است باعث ایجاد اختلالات شخصیتی شود.
-اصول اخلاقی :
یک مشاور خوب دارای یک نظام اخلاقی محکم در ارتباط با مراجعان خود در جهت حفظ محرمانه بودن راز های آنها می باشد.
روانشناسان همچنین آگاه هستند که کار آنها می تواند تأثیر قابل توجهی بر مراجعان بگذارد و در هنگام برخورد با دیگران چنین مفاهیمی را در ذهن داشته باشند.

-مهارت های بین فردی:
یک مشاور خوب دارای مهارت های بین فردی خوبی می باشد و به خوبی با گروه های مختلف از جمله همکاران و مراجعان می تواند کار کند.
-آگاهی از قوانین و مقررات:
یک مشاور خوب با قوانین و مقررات دولتی که مراکز سلامت را مدیریت می کنند، آشنا هستند. آنها از محدودیت های قانونی حرفه خود به خوبی آشنا هستند.
-روشن فکری:
یک مشاور خوب بردباری زیادی در ارتباط با همه اقشار مردم دارد. آنها همچنین به تحقیقات جدید و روش های نوین دید روشنی دارند و در برابر تحقیقات جدید دارای انعطاف فکری هستند.
-صبوری :
یک مشاورخوب بسیار صبور است، هم در طول دوره های طولانی تحقیق و هم در طول دوره درمان. آنها می فهمند که دوره های قابل توجهی از زمان می توانند گذشت داشته باشند تا نتایج قابل توجهی را مشاهده کنند.
-اعتماد :
یک مشاورخوب بسیار قابل اعتماد است و می تواند الهام بخش مراجعان برای اعتماد باشد تا مشکلاتش را به اعتماد کامل بیان کند.

همین الان دانو رو نصب کن تا از مشاورین درجه یک دانو کمک بگیری