سه مرحله اصلی که کاملاً به هم پیوسته هستند و با هم ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی دارند و کیفیت هر یک بر دیگری تأثیر می گذارند، این بخشی که به این موارد می پردازیم کامل مرتبط با موارد دیگر یست که درا ین مبحث مشاوره ای کامل داریم و خواهیم داشت

توجه کنید که یادگیری نامناسب با تعدد منابع با منبعی نامناسب تمامی مراحل را تحت تأثیر می گذارد و همچنین برنامه ریزی نامناسب مرحله یادگیری و یادسپاری را مستقیم تحت تأثیر قرار می دهد و عدم همراهی یک مشاور کار بلد در ارتباط این قسمتها بسیار مضر می باشد و یاد آوری مناسب در گروه تمرین های مناسب و با ترتیبی است که به شما آموزش می دهیم:

یادگیری : نخستین مرحله از مطالعه موثر است که به دلیل استارت کار موثرترین بخش مطالعه است و اگر درست و مناسب صورت می گیرد مراحل یادسپاری و یادآوری کامل تر و راحت تر انجام می شود، بسیاری از موانع مطالعه از جمله حواس پرتی ، بی علاقگی و خستگی هم از بین خواهد رفت ، چون این آفات بیشتر به سبب عدم پیشرفت در مطالعه و درک بروز می کند و اگر  یادگیری به درستی صورت نگیرد موضوع مطالعه جذابیت بیشتری می یابد در نتیجه تمرکز بالا می رود و مطالعه فعال خواهید داشت و مطالعه خسته کننده نخواهد بود ، یادگیری وقتی کامل است که مطالب خوانده شده کاملاً به صورت عمقی و مفهومی درک شود و برای اینکه این یادگیری مؤثر گردد حتماً با مشاور خود در انتخاب منابع گرفته تا برنامه ریزی مناسب ارتباط مستقیم خود را حفظ کنید و به روشهای صحیح مطالعه ای که به شما آموزش می دهیم کاملاً دقت کنید و کاملاً مناسب مسلط شوید.

یادسپاری : در بخش طبقه بندی اطلاعات خواهیم گفت که برای پیدا کردن یک کتاب در یک کتابخانه بزرگ بیاد تمام کتابها به صورت منظم و مرتب و بر یک اساس مشخص و استاندارد چیده باشند و در غیر اینصورت پیدا کردن بسیار زمان بر است ، حافظه ما مثل یک کتابخانه یا بایگانی بزرگ است که اگر مطالب یاد گرفته شده بدون نظمدر آن رها شود پیدا کردن مطالب بسیار مشکل خواهد بود، بنابراین صرف یادگیری درس کافی نیست و باید مطلب را به طرز مشخص و منظمبه ذهن سپرد تا موقع امتحان بشود به آن اعتماد کرد ،

توصیه 1 : اینکه به مرور برنامه ریزی خود توجه و دقت کافی با جزئیات کامل انجام شود.

توصیه 2 : اینکه به نوع تمرین ها و انواع آن دقت کنید و انواع تمرین ها را دقیق انجام دهید .

فنون یادسپاری دروس مختلف در مباحث مختلف مثل حفظ کردن ها و محاسباتی تحلیل و توصیفی و ترکیبی و تکنیکی متفاوت می باشد و با کمک مشاور خود در یادسپاری به درستی پیش روید.

در مرحله یادسپاری نوع خواندن در مرحله یادگیری و منابع استفاده شده و نکته نویسی و نت نویسی ها بسیار مؤثر می باشد و اگر به درستی انجام شود در مراحل یادسپاری که یکی مرور است کار شما را بسیار ساده می کند ، تصویر سازیها بسیار مؤثر می باشد، یادیارسازی بسیار مفید است ، مشاهده و تخیل را برای کار در خود تقویت کنید از همبستگی که در بخش حافظه گفتم استفاده کنید ، از بازگویی بسیار استفاده کنید، برای ایجاد همبستگی بین مطالب حتماً از تکنیکهایی علمی و جاکع استفاده کنید که مدرسن پرآوازه موسسه است در اختیار شما قرار می دهند استفتاده کنید ، همبستگی ها عبارتند از : کل و جزء ( خانه و اتاق) عام و خاص ( خوردنی و نوشیدنی ) علت و معلول ( آتش و گرما ) همزمانی ( زمستان و برف ) تضاد ( سیاه و سفید ) شباهت ( گاو و اسب ) .

به صورت طئطی وار حفظ کنید ، ایجاد همبستگی بین مطالب حتماً نباید یک ارتباط منطقی باشد ؛ حتی

اهی یادگیری مسائل غیر منطقی راحت تر از موارد منطقی می باشد ، حتی اگر به صورت مسخره و خنده دار هم باشد نه تنها موردی ندارد بلکه بهتر هم می باشد.

باز تأکید می کنم به مرورها و تمرین ها بسیار دقت کنید ،

یاد آوری

موفقیت در تحصیل بیش از آنتکه به سطح معلومات مربوط باشد به توانایی استفاد از /انها بستگی دارد، و به همین دلیل توانایی استفاده از محفوظات در سیستم مطالعه ثمربخش ملاک می شود ، ارزشیابی سیستم آموزشی هم به نحو ی که به مطالب قابل یادآوری شما بها می دهند و هرگز سر امتحان از شما نمی پرسند که چقدر درس خوانده اید یا سر جلسه کنکور فرمی به شما نمی دهند که چقدر زمان برای هر درس گذاشتید، بلکه به میزان اطلاعاتی که به خاطر می آورید و فهمیدید اهمیت می دهند،

راه های یاد آوری مطالب همبستگی بسیار بالایی با سایر قسمتهای گفته شده دارد یکی از راه های یادآوری درست مطالب و زنده نگهداشتن مطالب در ذهن فکر کردن و تفکر مناسب درباره مطلب آموخته شده می باشد که تفکر مناسب باعث یادگیری عمقی و مفهومی مطالب می شود و مطلبی هم که به صورت عمیق و مفهومی یاد گرفته شود با مرور مناسب و تمرین درست به راحتی به یاد آورده می شود، آزمونهای آزمایشی با سیاست برنامه ریزی پیش روی شما که انتخاب آن برای شما فقط باید توسط مشاور انتخاب می شود .

لطفاً وقتی که برای درس خواندن می گذارید درست قدم بردارید تا مناسب ترین نتیجه را هم کسب کنید.

گروه آموزشی دانو – دنیای آموزش نوین