زندگی واقعی ما انسان ها از چهار فصل مهم بهار، تابستان،پاییز و زمستان تشکیل شده است.
در هرکدام از فصل های باید کار لازم همان فصل انجام دهیم، در فصل بهار باید بذر موفقیت را بکاریم، در فصل تابستان از مسیر موفقیت باید نگهداری کنیم، در فصل پاییز باید از محصول موفقیت برداشت کنیم

و در فصل زمستان با محصول موفقیت زندگی خود را بگذارنیم و از موفقیت ها لذت نهایی را ببریم. هر سال این روند تکرار و تکرار می شود. حال هرجای این چرخه ناقص باشد قطعا ما، زمستان های سختی را در پیش خواهیم داشت.
جیم ران میگوید که شما میانگین پنج نفری هستید که با آنها در ارتباط هستید. یعنی کافی است نگاهی به دور و اطراف خود بیاندازید و ببینید در چه دایره ای از انسان ها،نگرش ها، کارها و فعالیت ها قرار دارید.
شما در مسیر زندگی بارها بارها و در پروسه های مختلف زندگی، از گذر فصل هایی خواهید گذشت که هر کدام را درست یا اشتباه طی کنید نتیجه های مختلفی را به شما نشان می دهد.
حال برای موفقیت در زمینه آموزش و کنکور خود یک نگاهی به اطراف خود کنید. چه کسانی اطراف شمارا فراگرفته اند. چه معلم هایی شما را راهنمایی می کنند؟ چه مشاورانی به شما مشورت می دهند؟ چه برنامه ریز های برای شما برنامه ریزی می کنند؟ و چه دوستانی در این راه شما را همراهی می کنند؟ صحبت و کلام هرکدامشان، نوع نگرش و تجربه تک تک شان در مسیر زندگی شما تاثیر خواهد داشت.
در پروسه عظیم کنکور، که در نهایت اوج نوجوانی شما قراردارد باید بهترین مسیر را با بهترین مشورت طی کنید چون تکراری برای سن از دست رفته شما وجود ندارد. مشاوری توانمند که راه های موفقیت و شکست را کامل با چشمان خود دیده است. می تواند مسیری را برای شما ترسیم کند تا بدانید در بهار کنکور خود چه بذری را انتخاب کنید که بتوانید اطلاعات بیشتری را در ذهن خود کاشت کنید. به شما میگوید چگونه در تابستان کنکور خود از توانایی های خود بهترین استفاده را کنید و مهارت و سرعت خود در نگه داری اطلاعات و باز اوری آنها را فرا بگیرید و چگونه در پاییز کنکور خود، برداشت درستی از اطلاعات و نتایج و ازمون های خود داشته باشید و در پایان زمستان سرد و سخت کنکور، که همه ناراحت و پشیمان نتیجه بدست امده، هستند ولی شما در اوج موفقیت لبخندی بر لب خواهید داشت که جز راحتی و لذت در زمستان را نمایش نمی دهد.
در انتخاب مشاور خود از هرچیزی بیشتر دقت کنید.