پایه دهم:
از جمله مهمترین سال در مقطع دبیرستان پایه دهم می باشد و تاثیر بسزایی در انتخاب رشته افراد دارد بطوری که دانش آموزان در پایه دهم اگر شرطه معدل رشته ها را کسب نکنند دیگر نمیتوانند در رشته دلخواه خود ثبت نام کنند.دروس پایه دهم:

یکی از شاخص ترین دروس پایه دهم کتاب حرفه و فن می باشد که به معرفی شغل های متنوع می پردازد و در این مقطع دانش آموزان به کتب های جدیدی مانند شیمی و زیست که نخستین بار است با آن مواجه میشوند ، آشنایی پیدا میکنند.

پایه دوم دبیرستان:

پایه دوم دبیرستان اولین قدم برای دانش آموزان تلقی می شود که دانش آموزان را بسمت هدفشان هدایت میکند و لزوم موفقیت در یک رشته تلاش و کوشش است که در پایه دوم دبیرستان بصورت تکاملی شکل میگیرد و این پایه مانند حروف الفبا برای دانش آموزان که به تازگی وارد رشته ای شده اند لحاظ می شود.

نکات مهم در پایه دوم دبیرستان:

ـ مطالعه و مهم جلوه دادن دروس تخصصی یا پایه

ـ تلاش وکوشش برای یادگیری مقدماتی رشته ها

ـ یاد داشت کردن نکات دروس اولیه رشته ها

ـ ایجاد یک برنامه ریزی درست تا زمان کنکور

ـ ثبت نام در مجموع های کلاس های کنکور

پایه دهم و یازدهم
پایه دهم و یازدهم

جدی گرفتن دروس پایه دهم و یازدهم :

کتب پایه دهم یکی از حساس ترین کتب در هر مقطع هستند زیرا با سرنوشت دانش آموزان رابطه تنگاتنگی دارند و مردود شدن در این کتب مخصوصا در ترم خرداد ماه میتواند نشانگر خاطرت بدی باشد.

کدوم رو بخونم:

کل کتب پایه دهم در انتخاب رشته شما موثر هستند ولی به تفکیک کتبی که برای رشته های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است شامل:

علوم انسانی :ادبیات فارسی ، زبان فارسی ، دین و زندگی

علوم تجربی:زیست شناسی ?، فیزیک?،شیمی?

ریاضی: ریاضی ? ، فیزیک ?

نکته مهم پایه دهم و یازدهم :

ـ سعی کنید در هنگام درس خواندن در پایه دهم به رفع و رجوع ایرادات درسی بپردازید.

ـ از نظر سازنده مشاوران استفاده کنید.

ـ توانایی های خود رادست کم نگیرید.

ـ از کمک درسی ها استفاده لازم را ببرید

گروه آموزشی دانو – دنیای آموزش نوین