پايه دهم:
از جمله مهمترين سال در مقطع دبيرستان پايه دهم مي باشد و تاثير بسزايي در انتخاب رشته افراد دارد بطوري که دانش آموزان در پايه دهم اگر شرطه معدل رشته ها را کسب نکنند ديگر نميتوانند در رشته دلخواه خود ثبت نام کنند.دروس پايه دهم:

يکي از شاخص ترين دروس پايه دهم کتاب حرفه و فن مي باشد که به معرفي شغل هاي متنوع مي پردازد و در اين مقطع دانش آموزان به کتب هاي جديدي مانند شيمي و زيست که نخستين بار است با آن مواجه ميشوند ، آشنايي پيدا ميکنند.

پايه دوم دبيرستان:

پايه دوم دبيرستان اولين قدم براي دانش آموزان تلقي مي شود که دانش آموزان را بسمت هدفشان هدايت ميکند و لزوم موفقيت در يک رشته تلاش و کوشش است که در پايه دوم دبيرستان بصورت تکاملي شکل ميگيرد و اين پايه مانند حروف الفبا براي دانش آموزان که به تازگي وارد رشته اي شده اند لحاظ مي شود.

نکات مهم در پايه دوم دبيرستان:

ـ مطالعه و مهم جلوه دادن دروس تخصصي يا پايه

ـ تلاش وکوشش براي يادگيري مقدماتي رشته ها

ـ ياد داشت کردن نکات دروس اوليه رشته ها

ـ ايجاد يک برنامه ريزي درست تا زمان کنکور

ـ ثبت نام در مجموع هاي کلاس هاي کنکور

پایه دهم و یازدهم
پایه دهم و یازدهم

جدي گرفتن دروس پایه دهم و یازدهم :

کتب پايه دهم يکي از حساس ترين کتب در هر مقطع هستند زيرا با سرنوشت دانش آموزان رابطه تنگاتنگي دارند و مردود شدن در اين کتب مخصوصا در ترم خرداد ماه ميتواند نشانگر خاطرت بدي باشد.

کدوم رو بخونم:

کل کتب پايه دهم در انتخاب رشته شما موثر هستند ولي به تفکيک کتبي که براي رشته هاي مختلف از اهميت بالايي برخوردار است شامل:

علوم انساني :ادبيات فارسي ، زبان فارسي ، دين و زندگي

روش مطالعه دین و زندگی برای کنکور سراسری

علوم تجربي:زيست شناسي ?، فيزيک?،شيمي?

رياضي: رياضي ? ، فيزيک ?

روش مطالعه درس فیزیک

نکته مهم پایه دهم و یازدهم :

ـ سعي کنيد در هنگام درس خواندن در پايه دهم به رفع و رجوع ايرادات درسي بپردازيد.

ـ از نظر سازنده مشاوران استفاده کنيد.

ـ توانايي هاي خود رادست کم نگيريد.

ـ از کمک درسي ها استفاده لازم را ببريد

گروه آموزشی دانو – دنیای آموزش نوین

دانو دنیای آموزش نوین