سفر زندگي همه انسان ها با اهداف و روياهايي كه در ذهن و درون آنها شكل ميگيرد آغاز مي شود. هر روزه ما انسان ها در درون ذهن خود كلي افكار را پرورش مي دهيم افكاري پر از آينده ي روشن و در مقابل آن افكاري كاملا تيره قرار مي گيرد. شما در ذهن خود اگر بيانديشيد كه كاري را مي توانيد انجام دهيد، حتما آن را مي توانيد انجام دهيد و زماني كه ميانديشيد نميتوانيد كاري را انجام دهيد، حتما نمي توانيد آن را انجام دهيد، در هر دو حالت درست مي انديشيد. اينجاست كه ايمان به خودتان، هدفتان و آينده تان هست كه خود را به نمايش مي گذارد تا به شما بگويد، افراد موفق؛ علاوه بر انديشه ي قدرتمندي كه دارند، ايماني به مراتب قدرتمندتر در زندگي دارند. ايمان قلبي باعث مي شود شما در زمستان هاي زندگي خود بتوانيد مصمم تر و با آسيب روحي كمتر مسير زندگي را طي كنيد.
در مسير موفقيت زندگي، شما بايد روز به روز ياد بگيريد و خود را قوي تر كنيد. براي رشد شخصي خود، نياز به ابزارهايي براي افزايش مهارت خود داريد. بزرگترين مبارزه زندگي اين است كه امروزتان از ديروزتان بهتر باشيد. به خودتان باور داشته باشيد و بدانيد دستاورد هاي كوچك و قدم به قدم هر روز شما، در پايان زندگي شما همچون پازلي بي نظير خواهد بود، كه قطعه قطعه كنار هم چيده مي شود تا زيباترين شاهكار آفرينش، يعني زندگي پر هيجان شما را به نمايش بگذارد.
براي رسيدن به بهترين تصوير از زندگي خود نياز به برنامه ريزي كاملا مدون داريد تا از اتلاف زمان تكرار نشدني خودتان، جلوگيري كنيد. هر اشتباه در زندگي به شما تجربه اي بي نظير خواهد داد اما چه بهتر كه تجربه هارا از افراد موفق بخواهيد و با آنها مشورت کنید و زمان خود را براي حل چالش هاي جديد دنياي خود خرج كنيد. شما همان خواهيد شد كه امروز ميانديشيد، كتاب هاي كه ميخوانيد و افرادي كه ملاقات مي كنيد. اهداف خود را با قلب خود انتخاب كنيد و با عقل و منطق مسير اهداف را روشن كنيد.
ابزارهاي لازم براي پرواز، به مانند قلب و احساس تان، باور و اميد، ذهن و رشد شخصي و برنامه ريزي در مسير خارق العاده زندگي تان را كنار هم جاگذاري كنيد. و به خداي خود تكيه كنيد كه او مهربان ترين بخشنده است و بهترين ها را به شما خواهد بخشيد.

گروه آموزشی دانو –  دنیای آموزش نوین