همه ی انسان ها اگر به ساعاتی که در طول شبانه روز سپری می کنند کمی تفکر کنند می توانند اوقاتی را پیدا کنند که به سادگی از کنارش میگذرند.
زمان در کنکور

داوطلبان کنکور سراسری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مثلا زمانی که در مسیر رفت و آمد به مدرسه هستند زنگ های تفریح و وقت های استراحتی که گاهی از ۱۵ دقیقه به یک ساعت نیز افزایش پیدا خواهد کرد! توصیه می کنیم حتما بر روی کاغذ و یا تخته وایت بورد کارهایی را که در روز بعدی در صدد انجام آن هستید را شب قبل بنویسید.

روش مطالعه شیمی؛ ۱۰ نکته‌ای که این درس را ملکه ذهن‌تان می‌کند

حتما دفتر برنامه ریزی را پر کنید که بسیار به شما در پیدا کردن اوقات مرده کمک می کند. در این نوشته پیشنهاد هایی برای زمان های مرده داوطلبان کنکور داریم.

.دروس عمومی خود را مورد توجه قرار دهند چرا که مطالب حفظی را همه جا می شود خواند تا با ذخیره زمان مطالعه در منزل برای دروس اختصاصی گامی بیشتر به جلو بر دارند.

چگونه از درس خواندن لذت ببرم ؟

از این دست مطالب و ریزه کاری ها که بتوان در وقت های مرده مطالعه کرد بسیار زیادند که ما در اینجا به مهم ترین آن ها اشاره کردیم. مطمئن باشید نتیجه استفاده از اوقات مرده خود را در آزمون سراسری خواهید دید

دانو دنیای آموزش نوین