زمان حال

زمان در اکنونه، گذشته گذشت:

خیلی از آدما وقتی که به مشکلی بر می خورن تا عمر دارن اون مشکل رو توی ذهنشون نگه می دارن و هی بزرگتر و بزرگتر و بزرگترش می کنن ولی نشستن و در مزار گذشته ها گریه کردن چه سودی داره؟ اینکه شکستی رو بخوای برای خودت هی مکرر به یاد بیاری و روز به روز پر رنگ ترش کنی چه سودی داره؟

ادامه مطب
دانو - دنیای آموزش نوین - برنامه‌ریزی هوشمند

ایجاد تمرکز حواس

احتمالا شما هم برای ایجاد تمرکز اقداماتی دارید، موارد زیر هم می‌تواند به ایجاد تمرکزتان بسیار کمک کند:

ایجاد علاقه به مطالعه: اگر  به موضوع یا درسی بی علاقه باشید حواستان پرت می‌شود لذا برای ایجاد علاقه و توجه می‌توانید سوالاتی در باره موضوع طرح کنید.

روش مند مطالعه کنید :نکاتی  در باره مطالعه صحیح در گام های قبلی گفته شده است

ادامه مطب

تمرکز فکر چیست؟

زیر عنوان لغت تمرکز فکر اصلاً چه می‌شود فهمید؟ تمرکز نه تنها برای انجام دادن تکالیف مدرسه است، بلکه برای تیک‌تیک کردن بازی‌های رایانه‌ای بچه باید تمرکز داشته باشد، همین‌طور برای اشعاری که معلم در کلاس استفاده می‌کند.

در ترافیک خیابانی، در تعادل راه رفتن روی یک دیوار باریک و برای همه کارها احتیاج به تمرکز حواس است.

ادامه مطب