تمرکز چیست؟

تمرکز یعنی استعداد ثابت نگه داشتن توجه و دقت بر روی موضوع و کاری که به اراده خود و یا اجبار شما انتخاب شده است.»

معمولا افرادی که از حواس‌پرتی و بی‌دقتی و یادگیری کمِ خود نارضایتی دارند یک عامل مشترک دارند و آن هم عدم تمرکزِ حواس و دقت در کارها و مطالعه است. دانشجویان زیادی را دیده‌ام که ساعت‌ها برای یک امتحان مطالعه می‌کنند و زحمت می‌کشند اما در امتحان و یا مواقعی که استاد سوال می‌کند در یادآوری مطالب دچار مشکل می‌شوند و همین عاملی می‌شود که انگیزه و اعتماد به نفس خود را برای مطالعه از دست می‌دهند. حتم شما هم دوستانی در مدرسه و یا دانشگاه خود داشته و دارید که برای امتحان از همکلاسی خود  کمتر مطالعه می‌کنند اما نمره بیشتر را کسب می‌کنند.

ادامه مطب