تغذیه کنکوری ها

تغذیه کنکوری ها یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود .
زمان خوردن غذا و اینکه چه مواد غذایی را بدن در وعده های غذایی دریافت می کند ، مواردی است که می خواهیم در این مقاله به آن بپردازیم .

ادامه مطب

زمان حال

زمان در اکنونه، گذشته گذشت:

خیلی از آدما وقتی که به مشکلی بر می خورن تا عمر دارن اون مشکل رو توی ذهنشون نگه می دارن و هی بزرگتر و بزرگتر و بزرگترش می کنن ولی نشستن و در مزار گذشته ها گریه کردن چه سودی داره؟ اینکه شکستی رو بخوای برای خودت هی مکرر به یاد بیاری و روز به روز پر رنگ ترش کنی چه سودی داره؟

ادامه مطب