روش مطالعه دین و زندگی برای کنکور سراسری

دین و زندگی و دیگر هیچ
دین و زندگی رفیق تنهایی همه ما بوده، هست و خواهد بود. دین و زندگی به تنهایی وزن تمام کم کاری های ما رو به شونه میکشه و همیشه نقش ابر قهرمان رو در داستان رتبه برتر شدن ما بازی کرده.