شرایط و قوانین استفاده از خدمات دانو دنیای آموزش نوین

تاریخ آخرین به‌روزرسانی: 29 آذر ۱۳۹۹

ماده ۱ – تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این شرایط و قوانین به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

 1. موسسه: موسسه غیرتجاری اوج موفقیت دانو که نسبت به ارائه خدمات برنامه ریزی هوشمند دانو – دنیای آموزش نوین اقدام می‌کند.
 2. دانو: خدمات نرم‌افزاری که توسط موسسه به منظور برنامه ریزی هوشمند تحصیلی و درخواست مشاور به کاربران ارائه می‌شود.
 3. اپلیکیشن: نرم‌افزار متعلق به موسسه که به منظور استفاده از خدمات دانو – دنیای آموزش نوین، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط مندرج در قرارداد خصوصی و سند حاضر به کاربران یا طرف‌های تجاری موسسه اعطا می‌شود.
 4. قرارداد خصوصی: توافق کتبی یا الکترونیکی فی‌مابین موسسه و طرف‌های تجاری موسسه، جهت بهره‌برداری موقت از نرم‌افزار دانو- دنیای آموزش نوین.
 5. کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از دانش آموز، مشاور و مدیر موسسات، مدارس و شرکت ها که برابر شرایط و قوانین حاضر از طریق اینترنت به اپلیکیشن متصل و از خدمات دانو – دنیای آموزش نوین بهره‌مند میشود.
 6. کاربران: از کاربر دانش آموز، کاربر مشاور و کاربر مدیر یا سایر کاربران دانو، تحت عنوان عنوان کاربران یاد می‌شود.
 7. کاربر دانش آموز: شخص حقیقی است که در اپلیکیشن دانش آموزی دانو برای دریافت برنامه ریزی هوشمند و ارائۀ خدمات ثبت‌‌نام کرده ‌است. بنا براینکه اکثر دانش آموزان زیر سن قانونی 18 سال می باشند تمام مسئولیت های کاربر بر عهده قیم قانونی ایشان می باشد.
 8. کاربر مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن مدیریت دانو برای مشاوره به کاربر دانش آموز ثبت‌‌نام کرده‌ است.
 9. کاربر مدیر: شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن مدیریت دانو برای مدیریت گروهی به کاربر دانش آموز ثبت‌‌نام کرده‌ است.
 10. طرف تجاری: اشخاص حقیقی و حقوقی که برابر قرارداد خصوصی از طریق ایجاد درگاه، حق بهره‌برداری موقت از اپلیکیشن را با نام تجاری خود یا مشترک با دانو دارند.
 11. حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات دانو – دنیای آموزش نوین در اپلیکیشن ایجاد کرده‌اند.
 12. اعتبار: مبلغی است که کاربران در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات دانو – دنیای آموزش نوین دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانۀ بانکی و کارتهای عضو شبکۀ شتاب و کیف پول طرف های تجاری طبق شرایط و قوانین حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.
 13. پشتیبانی: خدماتی توضیحاتی و فنی در مورد استفاده از اپلیکیش می باشد.
 1. مشاوره: خدمات مشاوره آموزشی، انگیزشی و … که بعد از استفاده از خدمات برنامه‌ریزی دانو به صورت درخواستی آزاد توسط کاربر دانش آموز به کاربر مشاور خواهد بود.
 2. اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در دانو – دنیای آموزش نوین قرار داده می‌شود، اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره‌برداری از خدمات دانو – دنیای آموزش نوین توسط موسسه یا طرف‌های تجاری تولید یا در اختیار موسسه قرار داده می‌شود.
 3. قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی، قوانین عادی، آئین‌نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد .

ماده ۲ – حساب کاربری

 1. کاربران با ثبت‌نام در اپلیکیشن دانو، همچنین با هر بار استفاده از خدمات آن، می‌پذیرند که شرایط و قوانین حاضر را به صورت کامل مطالعه کرده و آن را با اطلاع کامل از شرایط و معانی‌اش پذیرفته‌اند. این شرایط و قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کند. استفادۀ کاربران از اپلیکیشن، پس از هر بار تغییر در شرایط و قوانین، به معنی پذیرش تغییرات مذکور است. این قوانین برای مطالعه کاربران در سایت و اپلیکیشن دانو در دسترس است.
 2. برای استفاده از خدمات دانو لازم است که هر کاربر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. می‌توانند اقدام به ساخت حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. کاربر مذکور برای استفاده از خدمات باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در اپلیکیشن دانو ثبت کند.
 3. کاربران شخص حقوقی مکلف به معرفی نماینده (شخص حقیقی) برای ثبت‌نام در اپلیکیشن هستند و اطلاعات این شخص حقوقی باید در اپلیکیشن قید شود.
 4. هیچ یک از کاربران حق استفاده از ربات و نرم‌افزارهای مرتبط یا واسط را برای استفاده از اپلیکیشن اعم از احراز هویت، تکمیل اطلاعات، ارسال درخواست و غیره ندارند.
 5. کاربران می‌پذیرند کلیه اطلاعات درخواستی اپلیکیشن را مطابق با واقعیت، صحیح و به‌‌روز وارد کنند و شخص کاربر مسئول عدم صحت و به‌ روز نبودن اطلاعات است. در صورت اثبات خلاف این موضوع، موسسه هیچ گونه مسئولیتی در مورد خسارات و مشکلات ناشی از عدم اعتبار اطلاعات اعلامی بر عهده نخواهد داشت.
 6. کاربران متعهد می‌شوند که صرفا با شماره تلفن و یا ایمیل متعلق به خود در اپلیکیشن ثبت‌نام کنند. در غیر این صورت در برابر شخص ذی‌نفع صاحب شماره تلفن یا ایمیل تماما مسئول بوده و موسسه به محض آگاهی از این موضوع مجاز خواهد بود نسبت به لغو عضویت و حساب کاربری اقدام کند.
 7. هر شخص تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر دانش آموز یا کاربر مشاور یا کاربر مدیر داشته باشد. در صورتی که موسسه اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال کردن حساب‌های کاربری مذکور اقدام کند.
 8. مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اپلیکیشن یا سایر خدمات ارائه شده در دانو انجام می‌شود، به عهدۀ کاربران است. بنابراین مسئولیت اشخاص ثالث یا افرادی غیر از کاربر که با آن حساب از خدمات اپلیکیشن استفاده می‌کنند، تماما متوجه کاربر صاحب‌حساب است. کاربر دارای حساب کاربری، دارای مسئولیت تضامنی در قبال اشخاص اعم از موسسه، سایر کاربران و اشخاص ثالث هستند.
 9. مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری شامل نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربر دانش آموز است. در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن اطلاعات حساب کاربری و گوشی موبایل، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع موسسه برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به موسسه انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور و موبایل کاربر انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.
 10. کاربران حق ندارند به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره‌برداری از خدمات دانو متوجه مدیران اشخاص حقوقی خواهد بود.
 11. در شرایط خاصی ممکن است از کاربران برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در این شرایطی اگر کاربران اطلاعات کافی در اختیار موسسه قرار ندهند، موسسه می‌تواند حساب کاربری آن‌ها را مسدود و از ارائۀ خدمات به نامبردگان خودداری کند.
 12. ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید موسسه، از کاربران درخواست شود که اقدام به تکمیل اطلاعات، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود کنند. در این صورت، کاربر متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی موسسه خواهد بود. در غیر این صورت موسسه می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.
 13. اطلاعات کاربری کلیه کاربران نزد کاربر گیرنده اطلاعات، محرمانه بوده و هیچ یک از کاربران حق ندارند اطلاعات مربوط به حساب طرف مقابل را (اعم از مشخصات هویتی، شماره تماس، آدرس، عکس و غیره) ذخیره، یا منتشر کند و در دسترس دیگران قرار دهد.

ماده ۳ – استفاده از دانو

 1. با استفاده از خدمات دانو، کاربران می‌پذیرند و موظف هستند که از خدمات ارائه شده برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، خلاف شرع و مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند.
 2. کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات دانو به صورتی که به دانو، طرف تجاری و شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات دانو در جهت منافع شخصی و یا آسیب مادی یا معنوی به منافع موسسه اقدام کنند، موسسه ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال کردن حساب کاربری آنها، مجاز خواهد بود، با مراجعه به مراجع ذیصلاح، نسبت به پیگیری قانونی از جمله مطالبه خسارات وارده اقدام کند.
 3. کاربران می‌پذیرند که موسسه ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی با آنها استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطع شود، اما با انصراف از دریافت این پیام‌ها مشکلات احتمالی در استفاده از خدمات دانو را می‌پذیرند و ممکن است اطلاعات مقتضی را به موقع دریافت نکنند.
 4. موسسه یا طرف تجاری ممکن است کدهایی را به عنوان هدیه به کاربران ارائه کنند. با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار یا درصدی از هزینۀ خدمات کاسته و یا درصدی از هزینۀ خدمات پس از آن به کاربر برگردانده ‌و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در اپلیکیشن دانو اضافه ‌می‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آن‌ها منوط به تشخیص و صلاحدید موسسه یا طرف تجاری بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربران حق طرح هیچ‌گونه ادعا و اعتراضی در این خصوص نخواهند داشت.
 5. کاربران می‌پذیرند که اجازۀ انتقال یا فروش کدها را به اشخاص دیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند – حتی اگر موسسه در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کدها را منتشر کرده باشد – مگر اینکه موسسه رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.
 6. کاربران می‌پذیرند اعتباری که در حساب کاربری خود دارند مستقل از روش کسب قانونی آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک یا وارد کردن کدهای تخفیفی که موسسه در اختیار آنها قرار داده یا هر روش دیگری باشد) فقط برای استفاده از خدمات دانو قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.
 7. کاربران می‌پذیرند کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه به آن‌ها داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که موسسه یا طرف تجاری برای ارائه این کدها هزینه‌ای از کاربران دریافت نمی‌کند، این حق برای آن‌ها محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار بر اساس شرایط کد اختصاص داده شده، تغییر دهد یا در صورت لزوم آن‌ها را باطل کند. هم‌چنین در صورتی که موسسه تشخیص دهد، اعمال این کد به علت خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است، می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آن به حساب کاربر افزوده شده را باطل یا حذف کند.
 8. مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و هم‌چنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آن‌ها برای استفاده از خدمات دانو به عهدۀ کاربران است.
 9. کاربران متعهد می‌شوند پس از اتمام استفاده از خدمات ارائه شده در اپلیکیشن، از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات دانو کسب کرده‌اند، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات کاربران در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر مغایر با قوانین دانو است. همچنین کاربران متعهد می‌شوند در طول زمان استفاده از خدمات و اپلیکیشن دانو، فقط در شرایط ضروری و به میزان مورد نیاز از اطلاعاتی که از کاربران ارائه شده است، استفاده کنند. استفادۀ کاربران از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، موسسه و شخص ذینفع مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.
 10. با استفاده از خدمات دانو، کاربران می‌پذیرند که در حین استفاده از اپلیکیشن، دانو را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود قرار ندهند و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری کنند.
 11. کاربران متعهد به رعایت همۀ شرایط و قوانین، اصول اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در هنگام استفاده از دانو هستند.
 12. کاربران می‌پذیرند و اعلام می‌کنند که متن حریم خصوصی دانو را مطالعه کرده و مورد قبول ایشان است.
 13. کاربران می‌پذیرند که دانو ارائه دهنده خدماتی است که ارتباط بین کاربران دانش آموز یا مشاور و یا مدیر را جهت توافق بر انجام یک مشاوره فراهم می‌کند. در خدمات دانو کاربر مشاور مختار است یک درخواست مشاوره را بپذیرد یا رد کند، همچنین کاربر دانش آموز مختار است پس از ارسال درخواست مشاوره، مشخص شدن کاربر مشاور و قبل از آغاز مشاوره اقدام به لغو مشاوره کند. لذا هر مشاوره که کاربران دانش آموز با مشاور انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین کاربران دانش آموز و مشاور در نظر گرفته شود.

تبصره 1- در صورت رد بی‌دلیل درخواست مشاوره توسط کاربر مشاور و یا لغو بی‌دلیل و به کرات مشاوره توسط کاربر دانش آموز، موسسه می‌تواند نسبت به غیرفعال کردن حساب کاربری آنها به صورت موقت یا دائم اقدام کند.

تبصره 2- استفاده از دانش آموزی غیر کاربر دانش آموز از خدمات دانو به تبع قرارداد فی مابین کاربر دانش آموز درخواست دهنده مشاور و کاربر مشاور قبول کننده، غیر مجاز خواهد بود.

 1. خدمات دانو ممکن است با مشارکت خدمات موسسات، مدارس و شرکت‌ها یا طرف تجاری دیگری ارائه شود که موسسه دانو کنترلی روی آن‌ها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، شرایط و قوانین مختص خود را دارند و دانو مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.
 2. از آنجایی که ممکن است شخص یا اشخاصی غیر از کاربر دانش آموز از حساب کاربری وی استفاده کنند یا مشاوره بگیرند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتبه متوجه کاربر دانش آموز است. هم‌چنین لازم به ذکر است که هرگونه مسئولیت قانونی استفاده‌کننده یا گیرنده مشاوره از حساب کاربری، نسبت به کاربر مشاور و متوجه متوجه کاربر دانش آموز است و بدین ترتیب کاربر مذکور نسبت به موسسه دارای مسئولیت تضامنی هستند.
 3. کاربر دانش آموز متعهد می‌شود که به هیچ عنوان با حساب کاربری خود برای انجام مشاوره اشخاص غیر از خود درخواست ارسال نکند. کاربر مشاور مکلف به لغو (امتناع از انجام) چنین مشاوره هایی است. در غیر این صورت، مسئولیت انجام مشاوره بر عهده کاربر مشاور و همچنین جبران خسارات وارده احتمالی بر عهده کاربر دانش آموز است.

ماده ۴ – هزینه ها و پرداخت

 1. کاربران می‌پذیرند امکان استرداد هزینه‌هایی که بر اساس شرایط استفاده از خدمات اپلیکیشن به موسسه یا طرف تجاری می‌پردازند وجود ندارد. موسسه و طرف تجاری مغایرت در هزینه اعلامی و پرداخت شده را تنها در ۴۸ ساعت اولیه رسیدگی می‌کنند. بنابراین کاربران باید موضوع را در همان ۴۸ ساعت اولیه به اطلاع موسسه و طرف تجاری برسانند.
 2. کاربران می‌پذیرند هزینۀ ارائه خدمات اعم از برنامه ریزی و مشاوره از طرف موسسه یا طرف تجاری مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن نمی‌توانند اعتراضی نسبت به هزینۀ اعلام شده داشته باشند. بدیهی است از آنجایی که کاربران مجاز به عدم پذیرش هزینۀ اعلام شده از سوی موسسه یا طرف تجاری هستند، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن می‌شوند. به همین منظور کاربران با قبول این شرایط و قوانین به موسسه اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ موسسه یا طرف تجاری را از محل اعتبار کاربری خود می‌دهند.
 3. پرداخت هزینۀ برنامه ریزی، مشاوره و سایر هزینه‌های اعلام شده توسط طرف تجاری فقط از طریق روش‌هایی که توسط موسسه یا طرف تجاری مشخص می‌شود می‌تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از: پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری دانو، کیف پول، پرداخت اینترنتی جهت افزایش موجودی حساب کاربری و یا از طریق USSD برای افزایش اعتبار و پرداخت نقدی از طریق شماره حساب بانکی موسسه و یا کارت به کارت به شماره کارت های اعلامی موسسه که توسط امور مالی و حسابداری موسسه تایید شده باشد. روش‌های پرداخت محدود به موارد مذکور بوده است. هرگونه روش دیگری مورد تایید موسسه نیست و در این صورت موسسه هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
 4. کاربران می‌پذیرند هزینۀ برنامه ریزی و مشاوره اعلام شده از سوی موسسه، ممکن است بسته به شرایط مشاوره از جمله نوع مشاوره، زمان مشاوره، مدت زمان مشاوره، هدف، تغییرات اعلام شده در حین مشاوره و یا عوامل دیگر متغیر باشد. رقم اعلام شده از سوی موسسه بر اساس استانداردهای قیمت‌گذاری موسسه تعیین شده است و در صورت پذیرش آن از سوی کاربران حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی درباره آن وجود نخواهد داشت.
 5. کاربر دانش آموز می‌پذیرند هرگونه خسارت مادی و معنوی که به کاربر مشاور در نتیجۀ استفاده از خدمات ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینه‌های مربوط به خسارت وارده متضامنا به عهدۀ آن‌ خواهد بود. در چنین مواردی موسسه حق دارد این هزینه‌ها را از اعتبار موجود در حساب دانو یا سایر طرف‌های تجاری کاربر دانش آموز کسر یا از او وصول کند. در صورتی که اعتبار موجود نزد موسسه به میزان خسارات وارده و هزینه‌های مترتب بر آن نباشد، کاربر مشاور و یا موسسه مجاز به پیگیری وصول مطالبات مذکور خواهند بود. همچنین چنان‌چه کاربر دانش آموز به فحاشی، توهین، ضرب و جرح و سایر رفتارهای خلاف قانون علیه کاربر مشاور اقدام کند حق مراجعه کاربر مشاور به مراجع ذی‌صلاح محفوظ است. علاوه بر آن موسسه حق مراجعه به مراجع ذی‌صلاح را به دلیل لطمه به شهرت و اعتبار تجاری خود خواهد داشت.
 6. کاربر دانش آموز می‌پذیرد خدمات دانو صرفا برنامه ریزی و در صورت اقدام درخواست مشاوره، مشاوره است و نمی‌تواند درخواست های غیر داشته باشد. چنان‌چه مشاور با مورد فوق مواجه شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) مشاوره است.
 7. کاربران ملزم به پرداخت کلیه هزینه‌های اعلام شده توسط طرف‌های تجاری هستند.

ماده ۵ – مسئولیت دانو

 1. موسسه و طرف‌ تجاری با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس ۲۴ ساعته، واحد رسیدگی به شکایات و فرایند میانجیگری، تمامی تلاش خود را برای جلب رضایت کاربران و رفع هرگونه اختلاف احتمالی بین آنها در زمان استفاده از خدمات دانو به کار می‌گیرند.  و پشتیانی به صورت کامل انجام می پذیرد.
 2. موسسه و طرف تجاری با استفاده از نظارت‌های خود و انجام نظرسنجی از کاربران در انتهای مشاوره تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.
 3. موسسه و طرف تجاری برای فراهم کردن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری توسط دستگاه‌های کاربران تلاش می‌کنند، اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن‌ همراه و …) نخواهد داد.
 4. اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد موسسه و طرف تجاری محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده، مگر برابر قانون و تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در موارد قانونی و هم‌چنین درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، موسسه مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور است. لازم به توضیح است که ارائه اطلاعات کاربری صرفا از طریق اپلیکیشن امکان‌پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و اصل محرمانگی، ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست، مگر به حکم قانون.
 5. چنان‌چه هر یک از کاربران دانو در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس ۲۴ ساعته و واحد رسیدگی به شکایات دانو یا تیم پشتیبانی مطرح کنند. موسسه یا طرف تجاری پیگیری لازم را بنا به مورد انجام خواهد داد و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات به‌عمل خواهد آورد.
 6. همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران درباره نحوه و شرایط ارائه خدمات دانو و استفاده از نرم‌افزار‌های ارائه‌دهنده خدمات اعم از دانش آموز و مشاور، توسط موسسه و طرف تجاری در نرم‌افزار قرار داده شده است. اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آن‌ کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات دانو آشنا شوند. همچنین همکاران دانو در مرکز تماس و پشتیبانی به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی هرگونه ابهام و سوال کاربران هستند.
 7. مسئولیت موسسه و طرف تجاری فقط در فرضی متصور است که کاربران از طریق اپلیکیشن اقدام به اخذ خدمات از جمله ارسال درخواست و قبول توسط کاربر دیگر کرده باشند. لذا اگر کاربر مشاور و کاربر دانش آموز که در اپلیکیشن دانو ثبت‌نام کرده‌اند خارج از اپلیکیشن با یکدیگر بر انجام مشاوره توافق کنند هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه موسسه نخواهد بود.
 8. طرف‌ تجاری استفاده‌کننده از خدمات دانو به صورت مستقل و بر اساس شرایط و قوانین منتشر شده در اپلیکیشن یا سایت خود اقدام به ارائه خدمات می‌کند. استفاده از خدمات طرف‌ تجاری از طریق دانو توافق مستقلی فی مابین کاربران و طرف تجاری ارائه‌دهنده خدمات بوده و طرف تجاری بر اساس شرایط و قوانین و قراردادهای خود مسئول پاسخگویی به کاربران است. دانو صرفا ارائه‌دهنده خدمات به طرف تجاری بوده و نسبت به خدمات ارائه شده توسط طرف تجاری به کاربران مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده ۶ – مسئولیت کاربران

 1. مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام استفاده از خدمات اپلیکیشن دانو از جمله مشاوره) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربران) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و موسسه و طرف تجاری هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهند داشت. موسسه و طرف تجاری می‌توانند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی خود به عمل آورند.
 2. هرگونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و دارایی‌های موسسه یا طرف تجاری شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد شد. موسسه یا طرف تجاری این حق را برای خود محفوظ می‌داند که حساب کاربر متخلف را مسدود کند و در صورت نیاز اقدامات قانونی لازم را علیه متخلف به‌عمل آورد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.
 3. کاربر مشاور متعهد می‌شود تنها از علایم و اقلام سازمانی که توسط دانو تهیه و در اختیار او گذاشته شده است استفاده کند. مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و اشتباه برای کاربران دانش آموز و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی شود، به عهدۀ کاربر مشاور است. در این موارد موسسه می‌تواند نسبت به قطع ارائه خدمات با شخص متخلف و پیگیری قانونی اقدام کند و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به موسسه خواهد بود.
 4. کاربران اعم از دانش آموز و مشاور متعهد می‌شوند در صورت مواجهه با نقض هر کدام از تعهدات حین مشاوره و یا نقض قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربران) بدون مداخله مستقیم، از انجام هر اقدامی بر اساس صلاحدید شخصی پرهیز کنند. کاربر مشاور در صورت نیاز می‌تواند مشاوره را متوقف کند و موضوع را با پشتیبانی موسسه در میان بگذارد، کاربر دانش آموز نیز می‌تواند تا برقراری تماس با پشتیبانی از کاربر مشاور درخواست توقف مشاوره را داشته باشد. در نهایت پشتیبانی موسسه تصمیم مقتضی را بر مبنای وضعیت اخذ می‌کند و در صورت لزوم موضوع با نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح در میان گذاشته می‌شود.

تبصره 3: متوقف کردن مشاوره کاربر دانش آموز بدون رضایت نامبرده و قبل از اعلام نظر پشتیبانی موسسه ممنوع است.

 1. کاربر دانش آموز مطلع است و می‌پذیرد که در زمان نصب نرم‌افزار دانو یا به‌روزرسانی آن، اطلاعات آماری برنامه ریزی و مشاوره وی ثبت می شود. لازم به توضیح است که دسترسی به اطلاعات آماری در تحقیقات بازاریابی و برای بهبود تجربه سفر با دانو به کار می‌رود و به صورت خودکار فعال است.
 2. کاربران مکلف به رعایت کلیه شرایط و قوانین منتشرشده در اپلیکیشن و سایت طرف تجاری استفاده‌کننده از خدمات دانو هستند و در صورت نقض تعهدات و شرایط مذکور مسئول پذیرش کلیه آثار ناشی از تخلف در قبال طرف تجاری خواهند بود.
 3. کاربران مشاور مکلف هستند که حداقل معیار های لازم برای مشاوره را به موسسه ارائه دهند و در آزمون های ورودی موسسه نتیجه قبولی را کسب کرده باشند.

ماده ۷ – شرایط مشاوره

 1. مشاوره یک حالت آزاد می باشد که خارج از خدمات و پشتیانی برنامه ریزی می‌باشد و کاربر دانش آموز این خدمات را به صورت درخواست به دانو ارسال می کند و دانو یک مشاور مورد تایید به کاربر دانش آموز معرفی می کند.
 2. هزینه های استفاده از مشاوره به طور کامل توافقی بین کاربر مشاور و کاربر دانش آموز می باشد.
 3. هزینه مشاوره با توجه به پارامترهای مختلف اعم، مدت زمان مشاوره ، زمان مشاوره ، شرایط مکانی، نوع برقراری مشاوره، حضوری،غیر حضوری، آنلاین، تلفنی و … متفاوت می باشد و طبق تایید موسسه و شرکای تجاری اعلام می گردد.
 4. مشاوره در ابتدای عضویت در کاربر دانش آموز در دانو فعال نمی باشد و این درخواست باید توسط دانش آموز فعال شود و سپس یک مشاور با او تماس برقرار کند.
 5. رابطه کاربر مشاور و کاربر دانش آموز کاملا باید طبق اصول و مبانی قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. بلافاصله بعد از آشکار شدن تخلف توسط هرکدام از کاربرها کاربری فرد متخلف محدود و یا مسدود خواهد شد. و تخلف در این زمینه و آسیب رساندن به وجهه موسسه و شرکای تجاری قابل پیگیری در مراجع قانونی است.

ماده ۸ – موارد فنی

 1. کاربران حق ندارند هیچ‌گونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد Source Code نرم‌افزارهای دانو شامل دیکامپایل Decompile، مهندسی معکوس Reverse Engineering یا فعالیت‌های مشابه انجام دهند، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.
 2. کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش‌هایFraming یا Mirroring و روش‌های دیگر، نسخۀ دیگری از خدمات دانو را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار دانو و یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.
 3. کاربران حق ندارند نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس‌گذاری (Indexing)، مطالعه یا هرگونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کنند.
 4. کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیرمتداول به هیچ بخش از اپلیکیشن دانو یا سامانه‌های مرتبط با دانو انجام دهند.

ماده ۹ – محتوای تولید شده توسط کاربران

موسسه یا طرف تجاری ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهند که در وب سایت، نرم‌افزار موبایل، شبکه‌های اجتماعی و یا سایر بخش‌های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت این مطالب همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آن‌ها در خدمات‌ مرتبط به دانو، کاربران این حق را به موسسه یا طرف تجاری می‌دهند که اطلاعاتی را که از حالت محرمانه خارج شده است، منتشر کنند و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل کنند.

ماده ۱۰ – قطع خدمات

موسسه یا طرف تجاری به هر دلیلی به این نتیجه برسد که حضور هر یک از کاربران اعم از مشاور یا دانش آموز یا مدیر می تواند امنیت و آرامش کسب و کار و یا دیگر کاربران را در معرض تهدید قرار دهد، طبق صلاحدید خود مجاز به مسدود کردن حساب کاربر مذکور یا عدم اجازه استفاده از خدمات به صورت موقتی یا دائم است. اگر کاربران تعهدات این شرایط و قوانین را رعایت نکنند یا دسترسی آنها به خدمات دانو  یا طرف تجاری خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، موسسه حق حذف دسترسی کاربر مذکور را به خدمات دانو دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده ۱۱ – توافق از راه دور

 1. کاربران توافق می‌کنند برای مبادلۀ آسان اطلاعات و انجام توافقات جدید، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های شرایط و قوانین حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، تنظیم قراردادها، اخطاریه‌ها و ابلاغیه‌های مربوط به موسسه یا طرف تجاری، از طریق اپلیکیشن دانو به‌عمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرایط و روند اجرایی توافق از راه دور و به صورت الکترونیکی، موافقت خود را نسبت به اعمال هرگونه شرایط و توافق جدید را از طریق فضای مجازی و به صورت الکترونیکی اعلام می‌کنند.
 2. حساب کاربری متعلق به شخص کاربر و استفاده از آن قائم به شخص کاربر و غیر قابل انتقال است. کلیه مسئولیت‌های مربوط به حفظ و حراست از حساب کاربری برعهدۀ کاربر دارای حساب کاربری است. کاربران ضمن پذیرش کلیه مسئولیت ناشی از استفاده حساب کاربری، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور اعم از شکل، عبارت، تاییدیه، انتخاب اشکال و تایید آنها را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ کاربران غیر قابل استماع و مردود است.
 3. کاربران می‌پذیرند هرگونه رویه، اشکال، عبارات مبین تایید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف موسسه یا طرف تجاری به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هرگونه ادعایی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.
 4. کاربران با عضویت در خدمات دانو و استفاده از آن قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کنند.
 5. کلیه رویه‌های حقوقی و فنی اعم از احراز هویت کاربر، ایجاب و قبول، امضای الکترونیکی و تاییدیه‌های مرتبط ارائه‌شده توسط موسسه یا طرف تجاری جهت انعقاد قرارداد الکترونیکی با کاربران از طریق اپلیکیشن، مورد قبول کاربران بوده و هرگونه روش فنی جهت تنظیم قرارداد از جمله ایجاب و قبول به مثابه توافق کتبی است. هرگونه ادعایی اعم از انکار و  تردید نسبت به قرارداد الکترونیکی غیر قابل استماع و مردود است.
 6. با توجه به انعقاد قرارداد حاضر به صورت الکترونیکی و در فضای مجازی، کاربران موافقت خود را نسبت به تعیین اقامتگاه موسسه و طرف تجاری، به عنوان محل انعقاد قرارداد، اعلام میکند.

ماده 12 – فورس ماژور ماده

فورس ماژور عبارت است از وقوع هرگونه حادثه خارجی غیرقابل‌کنترل و غیرقابل دفع و غیرقابل‌پیش‌بینی که مستند به عمل هیچ‌یک از طرفین قرارداد نباشد ازجمله مصادیق آن می‌توان به سیل زلزله آتش‌سوزی جنگ و دیگر حوادث طبیعی و یا بحران‌های مالی امنیتی و اعتصاب کارگری و فیلترینگ سایت های اینترنتی و یا حمله هکرهای اینترنتی خارج از کنترل که موجب توقف و یا تأخیر در اجرای قرارداد شود و انجام موضوع قرارداد حاضر را به تأخیر اندازد در صورت حدوث فورس ماژور برای هر یک از طرفین می‌بایست مراتب ظرف مدت حداکثر 5 روز از تاریخ وقوع فورس ماژور کتباً به‌طرف مقابل اطلاع داده شود در حالت فورس ماژور هیچ‌یک از طرفین حق هیچ‌گونه ادعایی نسبت به‌طرف دیگر نخواهد داشت چنانچه فورس ماژور بیش سه ماه به طول انجامد هر یک از طرفین قرارداد می‌تواند نسبت به فسخ آن اقدام نماید.

ماده 13 – تفسیر قرارداد

در تفسیر قرارداد موجود کلیه شرایط اعم از مذاکرات طرفین اوضاع‌واحوال حاکم بر انعقاد قرارداد هدف از انعقاد آن روح کلی حاکم بر قرارداد و نیز عرف حاکم بر این نوع معاملات و منطق مدنظر قرار خواهد گرفت

درصورتی‌که به‌موجب حکم دادگاه یا قوانین جاری کشور هر یک از مقررات این قرارداد نامعتبر شناخته شود اولاً خدشه‌ای به سایر مفاد قرارداد وارد نشده و ثانیاً اجرای سایر مفاد قرارداد به‌نحوی‌که بیش‌ترین تطابق را بااراده اولیه طرفین داشته باشد پذیرفته خواهد شد.

ماده 14 – حل‌وفصل اختلافات

در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد و راجع به آن ازجمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن حتی‌المقدور طرفین سعی خواهند نمود با حسن نیست و مذاکره موضوع را حل نمایند و در غیر این صورت موضوع اختلاف توسط داور مرضی‌الطرفین با صدور رأی داوری به‌صورت قطعی و لازم‌الاجرا حل‌وفصل می‌گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم عرف تجاری ذی‌ربط را نیز مراعات خواهد نمود شرط داوری حاضر موافقت‌نامه‌ای مستقل از این قرارداد تلقی می‌شود و در حال لازم‌الاجرا است.