این موضوع رو از جنبه های مختلف می شه مورد بررسی قرار داد، مثلا بعضی از دانش آموزا میان و یه هفته وقت برای یه درس می زارن و یه هفته برای یه درس دیگه این روش موجب خستگی ذهنی و کاهش بازده یادگیری اونا می شه. به جای تک درس خوندن از شیوه موازی استفاده کنید،