دانو - دنیای آموزش نوین - برنامه‌ریزی هوشمند

پایه دهم و یازدهم دبیرستان

پایه دهم:
از جمله مهمترین سال در مقطع دبیرستان پایه دهم می باشد و تاثیر بسزایی در انتخاب رشته افراد دارد بطوری که دانش آموزان در پایه دهم اگر شرطه معدل رشته ها را کسب نکنند دیگر نمیتوانند در رشته دلخواه خود ثبت نام کنند.

ادامه مطب