دانو - دنیای آموزش نوین - برنامه‌ریزی هوشمند

پایه دهم و یازدهم دبيرستان

پايه دهم:
از جمله مهمترين سال در مقطع دبيرستان پايه دهم مي باشد و تاثير بسزايي در انتخاب رشته افراد دارد بطوري که دانش آموزان در پايه دهم اگر شرطه معدل رشته ها را کسب نکنند ديگر نميتوانند در رشته دلخواه خود ثبت نام کنند.

ادامه مطب