زمان حال

زمان در اکنونه، گذشته گذشت:

خیلی از آدما وقتی که به مشکلی بر می خورن تا عمر دارن اون مشکل رو توی ذهنشون نگه می دارن و هی بزرگتر و بزرگتر و بزرگترش می کنن ولی نشستن و در مزار گذشته ها گریه کردن چه سودی داره؟ اینکه شکستی رو بخوای برای خودت هی مکرر به یاد بیاری و روز به روز پر رنگ ترش کنی چه سودی داره؟

ادامه مطب

مدیریت زمان

از قدیم گفته اند وقت طلاست. این جمله به لحاظ تقریب به ذهن ایرادی ندارد اما واقعیت این است که این جمله صحت ندارد. طلا قابل خرید و فروش و دست یافتنی است؛ اما وقت نه تنها قابل خرید و فروش نیست بلکه یک نعمت شخصی است و شما تنها مصرف کننده آن هستید. کارت عمر ما هر روز 1440 دقیقه شارژ می شود و مهلت استفاده از آن فقط و فقط همان روز است و قابل انتقال به فردا نیست .

ادامه مطب