بذارین از اینجا شروع کنیم، وارد یک کتابخونه بزرگ می شین، دنبال کتاب جنگ و صلح لئو تولستوی می خوایم بگردیم، اول میریم توی قسمت رمانها و بعد به تفکیک حروف الفبا چیده شده و نام نویسنده و ج، حرف اول جنگ و صلحه و ل حرف اول نویسنده کتابه و سریع کتابی رو که می خوایم پیدا می کنیم شاید دو دقیقه هم زمان نبره،