چه مشکلی پیش میاد؟ چرا همیشه تصمیم هایی می گیریم ودوباره اونها رو زیر پا می زاریم؟ توی این قسمت یه کم در رابطه با اراده صحبت کنیم. چند بار تا حالا تصمیم گرفتی کاری رو انجام بدی ولی یا انجامش ندادی یا وسطش جا زدی؟ تا حالا فکر کردی اراده تو چقدر در تصمیم گیری و اجرای کارهات تأثیر گذاره؟