چرا باید مشاور داشته باشیم؟

یکی از راهبردهای اصلی موفقیت این است که افراد موفق همیشه دنبال راهنمایی و توصیه ی متخصصان زمینه کاری خودشان هستند. کاری که مشاور پیش از هر چیز براتان انجام میدهد این است که به شما کمک میکند تا بتوانید امکانات رو ببینید به نوعی به شما کمک میکند که بر “ندیدن فرصت و امکان” غلبه کنید، در دام دانستگی نیفتید، منظور این است که فکر نکنید همه چیز را می دانید، اینطوری خیلی از دریچه های جدید رو به روی خودتان می بندید.

ادامه مطب

هدف ما در سفر زندگی

سفر زندگي همه انسان ها با اهداف و روياهايي كه در ذهن و درون آنها شكل ميگيرد آغاز مي شود. هر روزه ما انسان ها در درون ذهن خود كلي افكار را پرورش مي دهيم افكاري پر از آينده ي روشن و در مقابل آن افكاري كاملا تيره قرار مي گيرد.

ادامه مطب