دروس رشته ریاضی و فیزیک

فارسی 1 | فارسی 2 | فارسی 3

نگارش 1 | نگارش 2 | نگارش 3

دین و زندگی 1 | دین و زندگی 2 | دینو زندگی 3

عربی، زبان قرآن 1 | عربی، زبان قرآن 2 | عربی، زبان قرآن 3

زبان انگلیسی 1 | زبان انگلیسی 2 | زبان انگلیسی 3

ریاضی 1 | حسابان 1 | حسابان 2

هندسه 1 | هندسه 2 | هندسه 3

آمار و احتمال | ریاضیات گسسته

فیزیک 1 | فیزیک 2 | فیزیک 3

شیمی 1 | شیمی 2 | شیمی 3

زمین شناسی

دروس آزاد

آمادگی دفاعی | آزمایشگاه علوم تجربی 1 | جغرافیا 1 (جغرافیای ایران) | کارگاه کارآفرینی و تولید | تفکر و سواد رسانه ای | تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 1