شما براي رسيدن به هر هدفي نيازمند به برنامه ريزي خواهيد بود، برنامه ريزي معني ديگر نظم است. نظم نقطه اي از اوج شكوفايي استعداد هاي شماست.
خيلي از دانش آموز ها بر اين انديشه هستند كه من فقط پزشكي مي خواهم و دانشگاه اصلا اهميتي ندارد. با يك مثال اهميت نقطه دقيق هدف را براي شما تشريح ميكنم. فرض كنيد در شهر مشهد زندگي مي كنيد و قصد رفتن به دو مهماني را داريد، يك مهماني در شهر رشت برگزار مي شود و مهماني ديگر در شهر اهواز، حال سوال اين است برنامه ريزي رفتن به اين دو شهر يكسان است؟ پاسخ همه شما به اين سوال خير است. هدف يكسان بود يعني رفتن به مهماني اما مكان يكسان نيست پس به ياد داشته باشيد قبولي در رشته و شهر مورد نظر بايد دقيق باشد تا برنامه ريزي مشخصي باشد حال بهتر است كار را به يك متخصص بسپاريم چون قرار است شما درس ٣ سال تحصيلي یعنی چیزی حدود ٢٥ كتاب درسي (عدد میانگین برای رشته های مختلف) معادل ٥٠٠٠ صفحه را مطالعه كنيد. آيا داستان به همين جا ختم مي شود؟ خير، هماهنگي كتاب درسي با مدرسه،امتحانات كلاسي بالاي ٢٠٠ عدد، امتحانات نهايي ٣٥ عدد، آزمون آزمايشي ٣٦ عدد، كلاس كنكور ٧٠٠ ساعت ، فيلم هاي آموزشي ١٠٠٠ ساعت، كتاب هاي كمك آموزشي ١٥٠٠٠ صفحه، كتاب هاي تست شامل ٦٠٠٠٠ تست و ….
حال به اين نكته توجه كنيد كه شما در آزموني شركت مي كنيد، كه اولا هر روز بايد از ديروز خود بهتر باشيد يعني رشد شخصي، دوما بايد با حجم چند صد هزار نفري كنكوري ها رقابت كنيد. برنامه ريزي نظمي بي نظير به شما مي دهد تا مسيري سخت را آسان تر طي كنيد.
حال چرا بايد در پاییز با برنامه ريزي دقیق و مطالعه كنيد؟ فرض كنيد شما قرار است به يك مهماني عظيم با شركت كننده هاي زياد برويد. حال در اين مهماني يك شرطي وجود دارد، و آن شرط اين گونه است، كه هركسي زودتر برسد بهترين صندلي را كسب مي كند و به همين ترتيب نفرات آخر صندلي هاي آخر و دورتر را بدست مي آورند. آزمون كنكور سراسري مانند همين مهماني بزرگ است هر كسي زودتر و سريعتر آغازگر مسابقه باشد قطعا صندلي هاي بيشتري براي انتخاب كردن در دانشگاه و رشته مورد نظر خود خواهد داشت.
به هيچ وجه از اهميت برنامه ريزي در پاییز غفلت نكنيد و يادتان باشد خط پايان كنكور سراسري تير هر سال است، اما خط شروع آن دست شماست، كه چه لحظه اي شروع كنيد.
پس از الان شروع كنيد.

حال در دانو همه موارد برنامه ریزی شما هوشمند با هوش مصنوعی تحلیل و ارزیابی و تغییر می کند.

گروه آموزشی دانو – دنیای آموزش نوین