ترجمه‌ای‌است از مطلب مندرج در مجله GEO آلمان که تحت عنوان تمرکز حواس به چاپ رسیده است.

هدف مقاله این است که تمرکز را در کودکان تقویت کند چراکه تمرکز در کودکی و زمان تحصیل، در تمام مراحل زندگی راهگشا خواهد بود و برعکس عدم تمرکز موجب شکست و ناکامی‌خواهد شد.تمرکز فکر حالتی از عمیق شدن در موضوع است که بدون آن، تکالیف مدرسه، بازی‌های رایانه‌ای و تعادل بدن امکان‌پذیر نیست.

از پشت بلندگو صدای ساعت حرکت قطارهای بعدی در سالن می‌پیچد. از جلوی پنجره‌های قطار، تکنیسین‌های برق ایستگاه قطار عبور می‌کنند.

در واگن‌های بزرگ مسافران آماده پیاده شدن می‌شوند. در وسط هیاهو، یک دختر بچه نشسته. به نظر می‌رسد که در یک جزیره به تنهایی زندگی می‌کند.

خیلی آرام روی قوطی کبریت خم شده. چوب کبریت را بین انگشت سبابه و شست دارد و در دست دیگر قوطی کبریت را.

این دختر بچه کاملاً  غرق در افکارش خود است، با مشکل یکی شده. قوطی کبریت را مرتب پر و خالی می‌کند. او‌ به تحریکات خارجی (رفت و آمد مردم در ایستگاه قطار) توجهی ندارد.

***

بیشتر انسان‌هایی که از کنار این دختربچه عبور می‌کنند برمی‌گردند و با تعجب به او می‌نگرند.

برای این که آنچه در ایستگاه قطار به‌راحتی برای این دختر رخ داده است، (تمرکز فکر) امروز به صورت یک استعداد کمیاب جلوه می‌کند.

بازار کتاب و اسباب بازی از عرضه تمرینات مختلف برای داشتن تمرکز فکر در حال اشباع شدن است.

اهمیت تمرکز فکر حتی در کودکستان هم بسیار مهم است و آن را با تعمق در مدیتیشن چینی، موزیک باروک، ورزش یوگا و بسیاری چیزهای دیگر می‌توان تقویت کرد.

حتی از تمام زمینه‌های فرهنگی بچه‌ها باید در بهبودتوسعه و تقویت این استعداد و تمرکز فکری آن‌ها کمک گرفت.

وقتی در کتاب لغت یا ادبیات به صورت کلی معنی «تمرکز فکر» جست‌وجو می‌شود ۳ برابر معنی این لغت، فضا به مشکلاتی که نبودن تمرکز فکر ایجاد می‌کند، اختصاص داده شده است. این نشان می‌دهد که ادبیات و کتاب‌های لغت تصویری از واقعیت‌ها را به ما می‌نمایاند.

ادامه مقاله در مقاله بعدی تمرکز فکر

گروه آموزشی دانو – دنیای نوین آموزش